Usługi geologiczne

Oferujemy specjalistyczne dokumentacje i opracowania w zakresie geologii,
hydrologii, ochrony powierzchni i ochrony środowiska.

P.U.P.H „PROGEO” Sp. z o.o.

P.U.P.H „PROGEO” Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem która dysponuję wykwalifikowaną i fachową kadrą posiadającą wszelkie wymagane uprawnienia. Zapewnia najwyższą jakość i krótkie terminy opracowania.

Wykorzystując stałe kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami specjalistycznymi możemy się podjąć wykonywania prac wymagających stosowania nietypowych metod badawczych.

Dysponujemy zespołami wybitnych specjalistów posiadających wszystkie wymagane uprawnienia, wysoko ocenianych przez naszych kontrahentów. Współpracujemy ściśle z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

Przez okres ostatnich lat wykonaliśmy kilkaset różnego rodzaju opracowań i dokumentacji. Dysponujemy aktualnym odpisem z właściwego rejestru, oraz aktualnymi zaświadczeniami z urzędu skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe „PROGEO” spółka z o.o. powstało w 1988 roku i od tej pory oferuje usługi w następujących zagadnieniach:

 • specjalistyczne dokumentacje i opracowania w zakresie geologii, hydrogeologii
 • ochrony powierzchni i ochrony środowiska a w szczególności:
 • dokumentacje geologiczno - inżynierskie dla wszystkich typów budownictwa (drogowe, przemysłowe, ogólne)
 • dokumentacje ustalające geotechniczne warunki posadowienia
 • obsługa kopalń węgla kamiennego w zakresie geologii i miernictwa
 • dokumentacje kosztorysowe na naprawę szkód górniczych
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
 • wykonawstwo robót rekultywacyjnych
 • gaszenie hałd pokopalnianych
 • roboty budowlane i wyburzeniowe
 • uzdatniania terenów usytuowanych nad płytkim kopalnictwem
 • wykonywanie cyklicznych pomiarów geodezyjnych deformacji terenu
 • opracowania w zakresie ustalania technologii oczyszczania ścieków, ochrony wód i in.