Geotechnika

Geotechnika

Nasze przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi geotechniczne, w tym sporządzanie dokumentacji geotechnicznej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pozwalającym na prowadzenie specjalistycznych badań w każdych warunkach. Dzięki zastosowaniu niezawodnego oprogramowania inżynieryjnego dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości opracowania.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczna

Na życzenie klienta przygotowujemy m.in. projekty oraz opinie w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa. Opracowujemy kompletną dokumentację dla potrzeb:

 • budowy/rozbudowy domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, boisk, centrów handlowo-usługowych, parkingów
 • modernizacji dróg, budowy wiaduktów
 • budowy oczyszczalni ścieków przydomowych.

Mają Państwo pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Geotechnika Zakres wykonywanych prac:

 • wykonywanie dokumentacji geologicznych w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa
 • opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych
 • obsługa geotechniczna inwestycji (odbiór wykopów fundamentowych, badania zagęszczenia nasypów i podsypek)
 • badania laboratoryjne próbek gruntu i wody
 • wykonywania ekspertyz specjalistycznych z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
 • wykonywania ekspertyz określających możliwości eksploatacji górniczej w ilarach ochronnych, szybów i obiektów powierzchniowych
 • wszelkie prace z zakresu geodezji górniczej
 • inwentaryzacja obiektów na powierzchni wraz z oceną ich odporności