Roboty wiertnicze i geofizyczne

Roboty wiertnicze i geofizyczne

Firma Progeo od lat zajmuje się wykonywaniem odwiertów badawczych, mających na celu dokładną analizę składu gruntu i jego właściwości. Wiercenie otworów badawczych pozwala uzyskać informację na temat profilu litologicznego (są to dane dotyczące następujących po sobie warstw podłoża, w tym m.in. warstwy wodonośnej). Tego rodzaju roboty geofizyczne pozwalają inwestorom uniknąć szeregu problemów wynikających z budowy obiektu na nieprzebadanym gruncie.

Odwierty geologiczne

Wiercenie otworów powinno być wykonywane przez profesjonalną, doświadczoną firmę, dysponującą nowoczesnym sprzętem. Jak przebiegają roboty wiertnicze prowadzone przez załogę Progeo? Pierwszym etapem prac jest ustabilizowanie strefy, czyli oczyszczenie gruntu w którym ma być wykonany odwiert, z niepotrzebnych elementów. Następnie w głąb ziemi wpuszcza się specjalny przewód wiertniczy zakończony świdrem dopasowanym do rodzaju podłoża. W ten sposób pozyskuje się próbkę gruntu, która z kolei przekazywana jest do laboratorium.

Posiadamy sprzęt umożliwiający prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i rozbiórkowych. Za pomocą wiertnic wykonujemy otwory badawcze i piezometry.

Roboty wiertnicze i geofizyczne Zakres wykonywanych prac:

  • wiercenie otworów badawczych
  • ustalenie proili geologicznych
  • pobieranie prób gruntu i wody
  • polowe badania cech gruntu „in situ” (sondy cylindryczna, statyczna, udarowa, udarowo - obrotowa)
  • wykonywanie studni i piezometrów
  • zatłaczanie i gaszenie hałd
  • uzdatnianie podłoża, likwidacja pustek i spękań górotworu poprzez zatłaczanie zaczynów
  • pobieranie prób gruntu i wody - wyniki tych badań pozwalają uzyskać niezbędne informacje o jakości i strukturze podłoża
  • wiercenie studni - przed wykonaniem studni głębinowej konieczne jest zbadanie warunków hydrogeologicznych na danym obszarze