Fizjografia

Fizjografia

Fizjografia to dziedzina interdyscyplinarna, która odpowiada na wiele pytań dotyczących warunków przyrodniczych na danym terenie. Wykonanie opracowania fizjograficznego jest niezbędne na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego (regulacje prawne: art.72 ust.6 ustawy z 26.04.2001r.

Prawa ochrony środowiska (DzU Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.09.2002r. (DzU Nr 155, poz.1298)). Fizjografia uwzględnia zagadnienia z zakresu geologii i geomorfologii. To opis przyrodniczy flory i fauny, a także zmian klimatycznych na danym obszarze.

Fizjografia - Śląsk

Działania przedsiębiorstwa Progeo w tym zakresie obejmują m.in. prognozę zagrożeń i zmian zachodzących w środowisku oraz ocenę przydatności funkcjonalno-przestrzennej. Kompletne opracowanie fizjograficzne zawiera część kartograficzną oraz opisową. Pozwala ocenić czy, i w jaki sposób można zagospodarować daną przestrzeń do celów mieszkaniowych, rekreacyjnych i innych. Wszystko po to, aby w najlepszy możliwy sposób zachować walory przyrodnicze oraz krajobrazowe regionu, a także ochronić cenne zasoby na danym terenie.

Fizjografia - Katowice

Mają Państwo pytania dotyczące oferowanych przez nas usług z zakresu fizjografii? Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Fizjografia Zakres wykonywanych prac:

  • charakterystyka i diagnoza środowiska
  • prognoza zagrożeń i zmian zachodzących w środowisku
  • bonitacja poszczególnych elementów środowiska
  • ocena przydatności funkcjonalno-przestrzennej
  • ustalenie uwarunkowań przyrodniczych do programu ochrony
  • środowiska i kształtowania środowiska