Rekultywacja

Rekultywacja

Rekultywacja terenu, czyli przywrócenie pierwotnych parametrów zanieczyszczonym gruntom, to proces przeprowadzany m.in. na obszarach pogórniczych, pokopalnianych i zdegradowanych z innych przyczyn. Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest opracowanie projektu rekultywacji.

Rekultywacja terenów górniczych, pogórniczych, pokopalnianych

Projekty rekultywacji sporządzane przez wykwalifikowanych pracowników firmy Progeo dokładnie określają obszar działania, zawierają informacje o parametrach podłoża, wykaz robót koniecznych do przeprowadzenia wraz ze wskazaniem pożądanych skutków, opis zastosowanych technologii oraz harmonogram prac z podziałem na etapy.

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Projekty rekultywacji opracowuje się m.in. w przypadku terenów skażonych chemicznie, o zaburzonej równowadze jonowej, zdegradowanych biologicznie. Jednym słowem takich, które uniemożliwiają rozpoczęcie budowy na danym obszarze bez uprzedniego przygotowania terenu.

Rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych

Projekty rekultywacji opracowywane przez załogę Progeo pozwalają w krótkim czasie uzyskać pożądane parametry gruntów. Cały proces rekultywacji musi być poprzedzony rzetelnymi badaniami. Specjaliści od geotechniki dopasowują metody badawcze do konkretnego rodzaju podłoża. W efekcie możliwe jest ponowne zagospodarowanie nawet silnie skażonych terenów.

Rekultywacja Zakres wykonywanych prac:

  • projekty rekultywacji
  • rekultywacja biologiczna i techniczna terenów i gruntów hałd i składowisk
  • gaszenie palących się hałd
  • rekultywacja terenów górniczych i pogórniczych
  • rekultywacja terenów pokopalnianych
  • rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych
  • rekultywacja terenów zdegradowanych
  • wykonanie badań stanu termicznego oraz stopnia zagęszczenia obiektów rekultywacyjnych
  • wykonanie badań zapożarowania terenów wraz z badaniami termowizyjnymi składowisk